#134 - SCRC Central Bohemian Chapter, Czech republic

Celonárodní Sraz 2020 Soběšín
29.-31.5.2020

česky english polski

Registrace zde

Česká verze


Ahoj přátelé z Southern Cruisers Riding Clubu, 
V roce 2020 pořádá SCRC celonárodní sraz chapter #310 Poděbrady.

 

Akce se koná v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně, Sázava.

https://goo.gl/maps/ZwLFe6y7tRhJEiNh7

 

Ubytování:

Ubytování v rekreačním zařízení je rozčleněno do třech na sebe navazujících částí, které jsou od sebe přirozeně odděleny travnatou plochou nebo stromy a tím nabízejí dostatečné soukromí jednotlivých ubytovacích prostor.

V první části se nachází 16 jednopatrových chat Tereza, které mají sedm lůžek,  vlastní toaletu a koupelnu v přízemí čtyřlůžkový pokoj, koupelna, toaleta, předsíň, v patře dvou a jednolůžkový pokoj/. Chaty jsou zařízeny novými postelemi včetně matrací, dek a polštářů a vlastní lednicí.

V další části tábora jsou situovány dvoulůžkové a třílůžkové  chaty Linda také vybavené novými matracemi, dekami a polštáři. Obyvatelům těchto chat je k dispozici společné sociální zařízení (sprchy, toalety)

V poslední části tábora najdeme sedm chat Hanka , každá s kapacitou šesti lůžek ve dvou pokojích (4   2). Vybavení chat je stejné jako u chat Tereza (nové postele, matrace,  přikrývky , polštáře, lednice). V této části tábora se můžete ubytovat také ve třech čtyřlůžkových chatách Sandra s obdobným vybavením jako v chatách Hanka /mimo lednice/.

Ve všech chatách a v loděnici jsou polštáře a peřiny. Čisté povlečení obdržíte na recepci při příjezdu, kam ho při odjezdu zase vrátíte spolu s klíčem. Ve vlastních stanech je to na vás.

V táboře jsou sprchy s teplou vodou a to na třech místech. Dvoje starší sprchy (12x) a WC (9x) jsou určeny pro všechny návštěvníky tábora (tedy i stanaře). Nové sprchy a WC na prostřední louce jsou na žetony, které obdrží hosté ubytovaní v chatách bez vlastní sprchy automaticky na recepci a jsou v ceně.

V době od 22:00 hod do 8:00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí (se souhlasem správce tábora) se mění doba nočního klidu od 1:00 do 8:00 hod.                                                                                  


Registrační poplatek pro vstup na celonárodní sraz SCRC 2020 je stanoven na 450,- Kč na 1 osobu.


Spuštění rezervace bude 1. února 2020 a potrvá do 31. Března 2020.

Postupně budeme doplňovat důležité informace.

English version

 
 
Hi friends from Southern Cruisers Riding Club,
In 2020, SCRC organizes a national meeting chapter # 310 Poděbrady.
 
https://goo.gl/maps/ZwLFe6y7tRhJEiNh7

Accommodation:

Accommodation in a recreational facility in Sázava is divided into three consecutive parts, which are naturally separated from each other by a grassy area or trees and thus offer sufficient privacy of individual accommodation spaces.

In the first part there are 16 one-storey cottages Tereza, which have seven beds, own toilet and bathroom on the ground floor quadruple room, bathroom, toilet, hall, upstairs two and single room. The cottages are equipped with new beds including mattresses, blankets and pillows and a private fridge.

In the other part of the camp are situated double and triple cottages Linda also equipped with new mattresses, blankets and pillows. Residents of these cottages have a common bathroom (showers, toilets)

In the last part of the camp we can find seven Hanka cottages, each with a capacity of six beds in two rooms (4 2). The equipment of the cottages is the same as for the Tereza cottages (new beds, mattresses, blankets, pillows, fridge). In this part of the camp you can also stay in three quadruple cottages Sandra with similar equipment as in the cottages Hanka / outside the fridge /.

Pillows and duvets are provided in all cottages and in the yard. Clean sheets are provided at the reception upon arrival and returned with the key upon departure. In your own tents, it is up to you.

In the camp there are showers with hot water in three places. Two older showers (12x) and toilet (9x) are designed for all visitors to the camp (including the old man). New showers and toilets in the middle meadow are on the chips that guests staying in cottages without their own shower automatically at the reception and are included.

In the period from 22:00 to 8:00 it is necessary to keep the night calm. At the time of cultural events (with the consent of the camp administrator), the night time changes from 1:00 to 8:00.


The registration fee for entry to the national meeting of SCRC 2020 is set at 450, - CZK per person.


The reservation will start on February 1, 2020 and will run until March 31, 2020.

Gradually, we will add important information.
 

 

wersja polska

 
 
Cześć przyjaciele z Southern Cruisers Riding Club,
W 2020 r. SCRC organizuje krajowy rozdział spotkania nr 310 Podiebrady.
 

Zakwaterowanie:

Zakwaterowanie w obiekcie rekreacyjnym w Sázava jest podzielone na trzy kolejne części, które są naturalnie oddzielone od siebie trawiastym obszarem lub drzewami, a zatem zapewniają wystarczającą prywatność poszczególnych miejsc zakwaterowania.

W pierwszej części znajduje się 16 parterowych domków Tereza, które mają siedem łóżek, własną toaletę i łazienkę na parterze pokoju czteroosobowego, łazienki, toalety, przedpokoju, na piętrze dwa i pokój jednoosobowy. Domki wyposażone są w nowe łóżka, w tym materace, koce i poduszki oraz prywatną lodówkę.

W drugiej części obozu znajdują się podwójne i potrójne domki Linda wyposażone również w nowe materace, koce i poduszki. Mieszkańcy tych domków mają wspólną łazienkę (prysznice, toalety)

W ostatniej części obozu znajdziemy siedem domków Hanka, każda o pojemności sześciu łóżek w dwóch pokojach (4 2). Wyposażenie domków jest takie samo jak w domkach Tereza (nowe łóżka, materace, koce, poduszki, lodówka). W tej części obozu można również mieszkać w trzech czteroosobowych domkach Sandra z podobnym wyposażeniem jak w domkach Hanka / poza lodówką /.

Poduszki i kołdry znajdują się we wszystkich domkach i na podwórku. Czyste prześcieradła są dostarczane w recepcji po przyjeździe i zwracane z kluczem w dniu wyjazdu. W twoich namiotach to zależy od ciebie.

W obozie są prysznice z ciepłą wodą w trzech miejscach. Dwie starsze prysznice (12x) i toaleta (9x) są przeznaczone dla wszystkich odwiedzających obóz (w tym starca). Nowe prysznice i toalety na środkowej łące są na wiórach, które goście przebywający w domkach bez własnego prysznica automatycznie w recepcji są wliczeni.

W godzinach od 22:00 do 8:00 należy zachować spokój nocy. W czasie wydarzeń kulturalnych (za zgodą administratora obozu) noc zmienia się z 1:00 na 8:00.


Opłata rejestracyjna za udział w krajowym spotkaniu SCRC 2020 wynosi 450, - CZK za osobę.


Rezerwacja rozpocznie się 1 lutego 2020 r. I potrwa do 31 marca 2020 r.

Stopniowo dodamy ważne informacje.
 
 
 


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

Bobík
Šmudla
Leo
134Alfi
Marťas
Vlčák
Milda
Andy
Vokoun
Dawe
Vláďa senior
Roman
Julek
Dědek
Jenc
Kocík
dan
Mamka
Buldog
Bombr
Culda
Libuna Welká
Elis
Taťka
Jonatán
Vláďa
Jimmy
Týna
Maky
Golom
Coulas
Mumie
Klotilda
Mick
Vyky
Ája
Midži
Samotář Tom
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy:
Kurzy bezpečné jízdy na motocyklu Motoškola Matouš Landa Kolín.
Autozvedáky, motozvedáky, pneuservis Servis GZ
IT servis, správa sítí SPC-net